សាខាអ៊ីអនម៉ល និងអាធីណា នឹងផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន

ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងកាលៈទេសៈនេះ សាខាអ៊ីអនម៉ល និងអាធីណារបស់យើងនឹងផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃជូនដំណឹងលើកក្រោយទៀត។ ពួកយើងនឹងបើកដំណើរការជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលស័ក្ដិសម។

សូមទាក់ទងមកលេខ 098 740 243 (អ៊ីអនម៉ល) ឬ 081 986 384 (អាធីណា) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ អ្នកក៏អាចតាមដានទំព័រហ្វេសបុករបស់យើង ឬចូលទៅកាន់ http://gunzesportsjp.com សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមផងដែរ។

សូមអធ្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយ។ សូមការពារខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព សុខភាពល្អ និងភាពសកម្មតាមដែលអ្នកជាធ្វើបាន។